Bekymret minister.— Jeg er bekymret over situasjonen i Vansjø, og har bedt om en grundig faglig vurdering, sier Hareide.Statens forurensningstilsyn (SFT) har nå fått i oppdrag å vurdere resultatene av de tiltakene som allerede er iverksatt for å redde det truede Vansjø-Hobøl-vassdraget i Østfold. Hareide ber også om en vurdering av vannkvaliteten og en prognose for hvordan forurensningen vil utvikle seg i årene fremover. Rapporten skal ligge på ministerens bord innen 15. august, og konklusjonene vil avgjøre om Miljøverndepartementet bidrar med mer penger for å rydde opp i Vansjø.Hareide skal også møte ledelsen i Morsa-prosjektet i august. Dette prosjektet ble startet opp 1. februar 1999 etter initiativ fra kommunene i området, og har i flere år jobbet for å bedre vannkvaliteten i Vansjø.- Det er veldig bra at han nå forhåpentligvis vil komme med mer penger. Det er nødvendig å få synliggjort at rent vann koster. Og det er på høy tid, sier leder Gretha Thuen av hovedstyret i Morsa-prosjektet.

Farlig å bade

Selv om det er lagt ned mye arbeid de siste årene har vannkvaliteten bare blitt dårligere og dårligere. Vannet i sentrale deler av vassdraget er nå så giftig at det er farlig å bade der. De siste ukene har invasjonen av helsefarlige blågrønnalger ført til en dramatisk forverring av situasjonen, og Aftenposten kunne for to uker siden fortelle at den økologiske alarmen har vekket flere partier på Stortinget.Både SV, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har lovet å engasjere seg for å redde vassdraget, som er rekreasjonsområde for en halv million mennesker og drikkevannskilde for 60 000. Ingen har så langt tallfestet engasjementet sitt, utover at det kreves et betydelig økonomisk krafttak. Hareide vil heller ikke love konkrete summer før SFT har sagt sitt.- Når vannkvaliteten bare blir verre og verre er det viktig å få en solid faglig gjennomgang. SFTs konklusjoner vil være avgjørende for om vi vil bidra med mer penger, sier Hareide.

300 millioner

Han understreker at ytterligere tiltak både på landbruks- og avløpssiden er tvingende nødvendig, men at det ikke er gitt at Staten skal betale regningen. Han viser til det lovfestede prinsippet om at forurenser selv skal gjøre opp for egen forurensning. Lokalt mener imidlertid mange at det er norsk landbrukspolitikk over flere tiår som har mye av skylden, fordi store deler av landets kornproduksjon i sin tid ble lagt til Akershus og Østfold.Tilførsel av næringssalter fra landbruket er en av to hovedkilder til forurensningen i Vansjø. Den andre er kloakk. De siste årene er det brukt 105 millioner kroner for å begrense utslipp av kloakk til vassdraget. Åtte av disse millionene er kommet fra Miljøverndepartementet, resten er finansiert lokalt. Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å etablere minirenseanlegg til husstander som ligger så spredt at det blir for dyrt å koble dem til det kommunale anlegget.Forurensningen fra landbruket er heller ikke under kontroll. Lokale krefter har regnet seg frem til at det mangler mellom 250 og 300 millioner kroner for å få den økologiske krisen under kontroll.