Tiltalte mener at psykiatrien er en del av fiendebildet hans – sammen med deler av familien og politiet. De utgjør et komplott, en sammensvergelse mot ham.

Fagfolk anser at dette er en del av et omfattende paranoid verdensbilde. Selv mener han at han er frisk som en fisk i hodet sitt. En person som kjemper for det gode i samfunnet, er ikke syk.

Derfor er han dypt uenig med påtalemyndigheten som vil ha ham overført til tvungent psykiatrisk helsevern. Uansett vil han frifinnes fordi han ikke har drept Sigrid.

Et inderlig hat

Det er på det rene at 38-åringen har en psykiatrisk sykdomshistorie fra hjembyen Ålesund. Han har lagt seg inn frivillig, han har vært tvangsinnlagt. Når psykiatrien har forsøkt å hjelpe ham, har han trolig oppfattet dette som forfølgelse og trusler.

Dette er nok utgangspunkt for hans inderlige hat mot psykiatrien og all dens vesen som han gir uttrykk for i vitneboksen her i sal 250 i Oslo tingrett.

Saken fortsetter under annonsen.

Han har nektet å samarbeide med de rettsoppnevnte sakkyndige, psykiaterne Kjersti Narud og Andreas Hamnes, samt nevropsykolog Anne Lille Ørbech. De to første har under tvil konkludert med strafferettslig tilregnelighet. Ørbech med det motsatte.

De sakkyndige har knapt fått anledning til å snakke med 38-åringen. Han har kontant avvist dem. Etter et kort møte med Narud, anmeldte han henne like godt til politiet. Han mente at den sakkyndige gikk over streken og opptrådte både truende og kontrollerende overfor ham.

Anmeldelsen ble henlagt av politiet. Det synes ikke 38-åringen er særlig positivt. Derfor har han klaget til Menneskerettighetskommisjonen.

Til observasjon.

Fordi tiltalte ikke ville samarbeide med de sakkyndige, ble han rundt siste årsskifte innlagt til døgnkontinuerlig observasjon på Dikemark i halvannen måned. Heller ikke ekspertisen ved sykehuset kunne gi noen entydig anbefaling om tilregneligheten.

De sakkyndige har nå i tre dager observert 38-åringen i rettslokalet. Onsdag fikk de anledning til å stille ham spørsmål – tiltalte svarte med å komme med et noe besynderlig motspørsmål:

– Tror noen av dere på Gud, spør han – og dommer Ingmar Nestor Nilsen griper inn: – Du kan ikke stille spørsmål til de sakkyndige. Det er de som spør.

De sakkyndige har anledning til å endre sine konklusjoner dersom de mener det er nødvendig etter å ha observert tiltalte i retten.

Det får vi i så fall vite om to uker når de skal fremlegge sine rapporter.