Politiet anket avgjørelsen og forsøkte å be om oppsettende virkning etter avslaget i retten. Dette kravet ble sent onsdag ettermiddag imidlertid avslått av Oslo tingrett.

— Klokken 17.08 i ettermiddag kunne beboerne i bygningen flytte tilbake. Politiet ble på en måte «kastet ut» som en følge av rettens avslag, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Dermed kunne de fem beboerne som ble satt på gaten forrige onsdag, flytte inn igjen. Blant dem er talsmann Rune «Supern» Olsgaard som også var til stede i retten onsdag.

— Vi har jo blitt kastet ut av hjemmene våre og selv har jeg bodd der siden 1995. Nå skal det bli godt å flytte hjem igjen, sier Olsgaard til NRK.

Tinglysning

Han sier tingrettens beslutning om å nekte politiet å beslaglegge klubbhuset på Alnabru, er svært klar. Politiets begrunnelse var at de ville sikre bygningen fordi det vil bli lagt ned krav om inndragning av huset i en kommende rettssak etter to våpenfunn i klubbhuset.I stedet kunne politiet ifølge retten ha nøyd seg med å tinglyse en erklæring som innebærer at Hells Angels ikke kan gjøre noe med huset ut over å bo der.

Saken fortsetter under annonsen.

— Etter dette kan retten vanskelig se det annerledes enn at beslaget i eiendommen er tilstrekkelig gjennomført og sikret ved tinglysningen, og at utkastelsen av leietakerne synes unødvendig og uforholdsmessig for å sikre den senere inndragningen, går det fram av kjennelsen.

Våpen

Med den svært klare kjennelsen ble politiadvokat Jorid Kiles krav om oppsettende virkning til en anke er avgjort av Borgarting lagmannsrett avslått. Dermed vil det trolig heller ikke bli noen hastebehandling av anken i lagmannsretten.Bakgrunnen for beslaget er en kommende rettssak mot Hells Angels i Oslo og Capitol Eiendom AS, som eier Strømsveien 222 hvor HA-klubbhuset står. Under politiransakelser i 2010 og 2011 ble det funnet flere ulovlige skytevåpen av mange slag. Flere av dem var gjemt i veggene i bygningen.

Påtalemyndigheten mener derfor at selve huset er benyttet til å begå kriminelle handlinger, noe som åpner for å kreve det inndratt til fordel for statskassen. I påvente av rettssaken nøyde ikke politiet seg med å tinglyse en såkalt utilrådighetserklæring, men valgte å overta huset og kaste de fem leietakerne på gaten.

— Ulovlig

Elden argumenterte i retten for at beslaget av eiendommen var ulovlig og at politiet gikk lenger enn hva de hadde adgang til.

Politiadvokaten innrømmet at politiet ikke har grunn til å tro at klubbhuset vil bli brukt til kriminell virksomhet eller at de frykter at huset vil bli antent eller på annen måte bli ødelagt fram til rettssaken.

En anke i saken vil tidligst bli avgjort torsdag. (©NTB)