— Vi har gitt UDI i oppdrag å lage informasjon om rettigheter og plikter for kvinner som gifter seg til landet. Dette skal gjøres langt mer systematisk og med strengere rutiner enn i dag, sier kommunalminister Erna Solberg.Tall Aftenposten har innhentet viser at rekordmange kvinner av utenlandsk opprinnelse oppsøkte landets krisesentre i 2003. Et typisk problem for denne gruppen er at de ikke kjenner sine rettigheter og derfor lettere lar seg manipulere og styre.- Et økende antall kvinner med utenlandsk opprinnelse, som er gift med etnisk norske menn, tar kontakt med bakgrunn i vold og mishandling. Mange lever lenge i mishandlingsforhold og unnlater å si fra av frykt for å bli kastet ut av landet, sier Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.Nå vil kommunalministeren at kvinnene skal få skriftlig informasjon på ulike språk når de kontakter utenriksstasjonene i forbindelse med søknad om familiegjenforening. - Her bør de også få vite om krisesentre, om familiemønstre og at de blant annet har rett og plikt til norskopplæring om de skal få permanent bosetningstillatelse i Norge, sier Solberg til Aftenposten.- Det er forferdelig galt når flere kvinner lever isolert og i frykt i flere år, men man ikke forvente at staten alene skal løse problemet. Her må naboer og omgivelser være årvåkne, sier Solberg. Hun mener det er vanskelig å forhindre at ektemenn isolerer og forhindrer kvinner i å delta på normal måte i samfunnslivet.- Om ikke lenge kommer utlendingslovutvalget med sin innstilling. Utvalget har blant annet fått i oppdrag å se på om UDI skal informere om personer som mishandler kvinner, er pedofile eller det av andre grunner bør advares mot. Dette kan bli lovhjemlet innen 2005- 2006, sier hun til Aftenposten.I 2003 søkte 2505 kvinner og 1958 barn opphold på landets krisesentre. De siste årene har dette tallet vært ganske stabilt, men andelen minoritetskvinner har aldri vært større. - Rundt 45 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det er mer enn noen gang før, sier rådgiver Wenche Jonassen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Dette inkluderer 38 av landets 50 krisesentre. Andelen kvinner som kommer fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Øst-Europa, øker stadig:Kvoteflyktninger og asylsøkere får automatisk relevant informasjon når de ankommer landet og bosettes på asylmottak. Dette gjelder ikke kvinner som kommer på såkalt familiegjenforening. Flere av kvinnene blir av ektemannen nektet å delta på norskkurs. Derfor vet de også lite om hvordan det norske samfunnet fungerer, erfarer Krisesentersekretariatet.Alle som kommer til landet nå, inklusive denne omtalte gruppen kvinner, plikter å delta i den såkalte introduksjonsordningen. Det innebærer opplæring i norsk og samfunnskunnskap og deltagelse i arbeidsmarkedsrettede tiltak. For kvinner som ikke deltar - eller holdes borte - innebærer dette at de på sikt mister sin rett til opphold i landet. - Men det er i dag ingen sanksjonsmuligheter dersom noen av ulike årsaker ikke deltar i ordningen, erkjenner Solberg.