Heroinflom. I fjor vår var det rekordbeslag av amfetamin og dopingmidler som stjal overskriftene. I år er det beslag av heroin som når nye høyder. Så lenge det er ført tilgjengelig statistikk over narkotikabeslag, er det aldri tidligere tatt mer heroin i Norge enn det er gjort så langt i år — over 110 kilo. Til sammenligning tok politi og tollvesen 51,1 kilo av det sterke narkotiske stoffet i hele fjor. Den forrige rekorden ble satt i 1996, da i alt 74,1 kilo heroin ble beslaglagt.Beslagene som er gjort hittil i år har til sammen en gateverdi på mellom 150 og 200 millioner kroner.Det er de store beslagene som preger statistikken i år. Politiinspektør Iver Stensrud, som leder Oslo-politiets avsnitt for bekjempelse av organisert kriminalitet, tror det er politiets økte innsats mot de etablerte kriminelle miljøene som nå gir resultater. Oslo-politiet har alene beslaglagt omkring 100 kilo heroin i år. - Vi har bevisst konsentrert oss om færre, men større saker fordi vi ønsker å ramme bakmennene. De store beslagene i år skyldes godt tradisjonelt politiarbeid, godt samarbeid med politi i nabolandene, samt en porsjon flaks, sier Stensrud.Han utelukker ikke at økningen også skyldes at Norge er blitt mer attraktivt for heroinsmuglere.

Tidenes beslag

Den 15. mai i år gjorde Oslo-politiet tidenes største enkeltbeslag av det sterkt vanedannende stoffet. 65 kilo heroin ble funnet gjemt i flatpakkede pappesker i en bygning i Oslo. To personer er siktet i saken, og politiet regner med å pågripe flere i løpet av sommeren. I januar og februar gjorde også Oslo-politiet flere store enkeltbeslag. I en av sakene klarte norsk og svensk politi i samarbeid å ta flere bakmenn i Sør-Sverige.Selv om politiet har tatt mer heroin i år, tror Stensrud at det fortsatt er mye stoff i omløp i byen.- Vi tror det ligger depoter rundt omkring, slik at det alltid vil være heroin å få tak i for brukerne.Han tror en av forklaringene på heroinflommen til landet er at det er flere som røyker stoffet nå.- Forbruket blir større når stoffet røykes, enn når det settes med sprøyte, sier han.

Tatt mye på Svinesund

Tollvesenets statistikk viser at tollere, ofte i samarbeid med etterforskere fra Østfold-politiets grensekrimgruppe, har beslaglagt nesten fire ganger mer heroin så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Tre av de ti kiloene tollerne har tatt ble funnet i biler på Svinesund.Også i Sverige har tollere tatt mer heroin i år enn i fjor. I årets tre første måneder beslagla svenske tollere 6,2 kilo heroin, mot 0,97 kilo i samme periode i fjor.De 14 menneskene som døde av overdose i Oslo i mai er en dyster påminnelse om hvor viktig kampen mot heroinsmugling er. Til sammenligning ble det bare registrert ett overdosedødsfall i Oslo i mai i fjor. Ambulansetjenesten i Oslo rykket ut til hele 266 overdoser i mai, noe som er tidenes klart høyeste månedstall i hovedstaden. Selv om antall overdoser har avtatt noe i juni, har ambulansetjenesten rykket ut på flere i år enn de gjorde på samme tid i fjor.Heroin er et av de sterkeste og mest vanedannende narkotiske stoffene. Det er totalforbudt i Norge, også som legemiddel. Langvarig misbruk gir alvorlige psykiske skader i form av personlighetsspaltning og depresjoner. Siden stoffet er så sterkt, er det også uforutsigbart for brukerne. Små variasjoner i styrken kan føre til overdose.Også internasjonalt er kampen mot heroinsmugling styrket, blant annet fordi man mistenker at dette er en av de viktigste finansieringskildene til terrornettverk som Al-Qaida. Den amerikanske marinen har tatt flere båter fullastet med heroin i det arabiske hav. I januar ble over ett tonn heroin beslaglagt i Tyrkia i en av de største enkeltaksjonene i Europa noensinne.