Hest i stabburet

I 2011 ble det slaktet 1610 hester for matproduksjon i Norge. For ti år siden var tallet 2416.

salesposter