UDI beklager at de ikke fulgte de saksbehandlingsrutinene de selv oppga til departementet, melder VG. UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen innrømmer ifølge avisen at det ble gitt asyl til alle iranere som hevdet de var homoseksuelle.

Dette er i strid med hva UDI i 2003 meldte til Kommunal— og regionaldepartementet - nemlig at de hadde endret sin praksis til en individuell og mer behovsprøvd behandling av asylsøknader fra angivelig homoseksuelle.

— Det har skjedd en beklagelig kommunikasjonssvikt internt i UDI, som vi oppdaget nylig, etter at departementet spurte hvilken praksis vi fulgte, sier UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen til VG.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet krever i et brev sendt 13. mars i år en forklaring på hvorfor direktoratet ikke har foretatt en individuell risikovurdering av Iran-sakene, slik departementet har lagt til grunn.