Politiet har avslørt en ny måte på å innvandre ulovlig til Norge, skriver Aftenposten mandag.

Menn fra visumpliktige land gifter seg med kvinner fra Øst-Europa i land i Sør-Europa, for eksempel Kypros. Deretter drar paret til Norge, og mannen har da ordnet arbeid til kvinnen. Dersom kvinnen da kan dokumentere et arbeidsforhold med lønn, vil mannen automatisk få opphold etter fem år på grunn av EØS-regelverket. Da reiser ofte kvinnen til hjemland.

Når nordmenn skal ha familiegjenforening må de dokumentere at de tjener over en viss grense. Dette slipper andre EØS-borgere.

(Se også grafikk øverst for forklaring).

— Denne type proformaekteskap provoserer mange. Og jeg håper at regjeringen kan gjøre noe med det norske regelverket, selv om mye er EØS-bestemt. Det er også håpløst at det skal være lettere for polakker og svensker å få familiegjenforening enn nordmenn, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre.

Saken fortsetter under annonsen.

Ingjerd Schou har ansvar på Stortinget for Høyres innvandringspolitikk.
Anette Karlsen

Hun viser også at til at det blir stadig flere kreative metoder og at det er viktig at politiet samarbeider internasjonalt for å kjenne til disse. — Vi kan ikke ha en situasjon hvor det er «kjærlighet med jugekors».

Nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet mener den avslørte praksisen er misbruk av ekteskapet og av et lovverk som har til hensikt å sikre folk muligheten til å gifte seg med den man er glad i på tvers av grenser.

— Det er bra at politiet slår ned på dette, og viktig at slik praksis stoppes.

Ap kritiserer regjeringen

Partikollega Eirik Sivertsen (Ap) er medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, som behandler innvandringsspørsmål.

— Proformaekteskap er en omgåelse av utlendingsloven, og aksepteres ikke. Justisdepartementet må i større grad jobbe både hjemme og internasjonalt med tiltak for å begrense utnyttelse av regelverket som gjelder, sier han.

Han uttaler seg på generelt grunnlag og på bakgrunn av at det ikke foreligger siktelse eller tiltale i noen av sakene Aftenposten omtaler i dag.

Eirik Sivertsen
Stortinget

— Jeg mener Regjeringen gir blandede signaler om hvor stram politikk den ønsker å føre i disse spørsmålene. På grunn av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre legges det opp til at man kan tolke sakene ut fra skjønn. Det gjør det både vanskelig å forstå hva Regjeringen egentlig vil i dette spørsmålet samtidig som det blir enklere å utnytte systemet, sier Sivertsen.

- Viktig at det slås hardt ned på

Frps leder i kommunalkomiteen, Helge André Njåstad, sier Regjeringens holdning er klar.

— Proformaekteskap for å få opphold er ulovlig, og jeg er glad for at politiet tar denne problemstillingen alvorlig. Det er viktig for tilliten til innvandringspolitikken at denne typen kriminalitet slås hardt ned på. Jeg har tillit til at den ansvarlige statsråden tar disse problemene på alvor, og er glad for at vi nå har en regjering som ikke er naive, men faktisk tar tak i innvandringsutfordringene, sier Njåstad.

Vi har rettet en forespørsel til Arbeidsdepartementet som er ansvarlig for denne saken, men har foreløpig ikke fått noe svar.

- Må være like strengt

Heidi Greni fra Senterpartiet lanserer en løsning partiet hennes ofte tyr til i saker som har med EU å gjøre:

— En bør vurdere EØS-avtalen. Og uansett må vi få en strengere oppfølging av dem som kommer her. Vi kan ikke akseptere et slikt smutthull. Derfor er det bra at dette er noe politiet og UDI ser ut til å prioritere, sier hun.

Heidi Greni
Stortinget

Siden det ikke er noe krav om inntekt eller tilknytning til landet gjennom EØS-regelverket reagerer Greni på at det kan være lettere å jukse for EØS-borgere enn nordmenn.— Det må vurderes like strengt, og man må synliggjøre at man kan brødfø vedkommende som kommer til Norge.

KrFs Geir Toskedal mener at siden dette ikke bare er Norges dilemma må det jobbes med sammen med andre lander.

— Dette kan grense opp til menneskehandel, og det er ikke noe vi ønsker.

- Handler om arbeidskriminalitet

Karin Andersen fra SV mener derimot at denne saken handler om «den skyhøye arbeidslivskriminaliteten» i Norge.

— Her må regjeringen på banen. Grunnen til at dette er mulig å få til, er fordi det er et svært marked for sosial dumping og svart arbeid.

Hun mener blant annet at allmenngjøring av tariffavtaler må brukes mer, at det må innføre tak på antall underleverandører, og at det må settes inn storoffensiv mot hotell/restaurant-, renholds- og transportbransjen.

Karin Andersen
Rolf Øhman

— Vi må også gå etter dem som kjøper de svarte tjenestene. Heleren er like god som stjeleren, fortsetter hun. - Men hva mener du om at det kan være lettere å få familiegjenforening gjennom en EØS-borger enn en nordmann?

— Vi i SV er ikke så glad i dette inntektskravet. Og vi kan lage masse barrierer slik at bare rike kan gifte seg, men jeg har ikke tenkt å forfølge det. Dette handler om økonomisk kriminalitet, sier Andersen og presiserer at de som andre partier mener at proformaekteskap skal være ulovlig.

Venstres representant i kommunalkomiteen Andre N. Skjelstad sier i en kommentar at «det er viktig at politi og utlendingsmyndigheter settes i stand til å avdekke misbruk av regelverket knyttet til opphold og proformaekteskap.

- Bekymringsfullt

— Det er bekymringsfullt dersom andelen av søknader om familiegjenforening som har bakgrunn i misbruk av EØS-regelverket øker.Jeg er glad for at politiet og UDI tar disse sakene på alvor og at misbruk av regelverket får reaksjoner, opplyser Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet.

Han skriver i en e-post at Arbeids- og sosialdepartementet for kort tid siden har foretatt en innstramming av regelverket med en ny instruks. Formålet med innstrammingsinstruksen er å legge til rette for et regelverk som reduserer risikoen for ulovlig innreise og opphold i saker om oppholdsrett for familiemedlemmer. Instruksen skal også gi vern mot misbruk av rettigheter i medhold av EØS-regelverket.

— Det erviktig at vi klarer å være i forkant og avdekke misbruk som undergraver regelverket for familiegjenforening. Her har politiet og utlendingsmyndighetene en helt sentral rolle for å sikre at misbruk blir avdekket og blir tydelig slått ned på, opplyser Kristian Dahlberg Hauge.