I forkant av dagens

hadde de konservative partiene i Europa (EPP) som vanlig et eget toppmøte i Brussel.

Her deltok Høyres leder, Erna Solberg.

Dagsorden for de konservative og kristeligdemokratiske partilederne, var den samme som på EU-toppmøte, mye om klima og energi.

På EU-toppmøtet behandles blant annet CO2-håndtering, og spørsmålet om at EU skal støtte 12 pilotprosjekter, minst ett av dem kan havne i Norge.

Saken fortsetter under annonsen.

Uten en teknologi som er lønnsom, vil en neppe nå klimamålene.

Men dette kommer til å bli dyrt. Industrien selv sier det må skje i samarbeid mellom myndigheter og næringsliv, men der setter dagens statsstøtteregler i EU grenser. Norge er omfattet av disse reglene som en følge av EØS-avtalen.

— Jeg og flere med meg tok opp på møtet at en må lage en ordning som gjør at det er mulig å gi statsstøtte til disse prosjektene. Uten det vil en ikke få det til. Vi har sett at EU-kommisjonen har satt foten ned for et CO2-håndteringsprosjekt i Nederland. Derfor må det lages et "hull" i statsstøtteregelverket for denne type prosjekter, sier Solberg til Aftenposten.no.

Hun forteller at det var betydelig interesse for dette blant partilederne, flere av dem statsministere.

I tillegg fikk hun også støtte av EUs miljøkommissær, Stavros Dimas, som deltok på møtet.

Solberg understreker at det er viktig for Norge at statsstøtteregelverket endres, fordi Norge er omfattet av dette som en del av EØS-avtalen.

Uten en slik endring vil det være vanskelig for Norge å gjennomføre de ambisiøse planene som finnes for CO2-rensing.


Her finner du bloggen til vår Brussel-korrespondent

Erna Solberg (arkivfoto)
STIAN LYSBERG SOLUM / SCANPIX