Førskolegruppen i Sophies Hage har sin ukentlige samling som skal forberede dem på skolehverdagen.

I dag skal femåringene I Oslo-barnehagen høre eventyret Skinnvotten . Barna får utdelt plastfigurer som symboliserer karakterene i fortellingen, og tar del i historien.

— Hvem er dette, spør pedagogisk leder Oxana Rødnes mens hun holder opp revefiguren.

— Ulven aldri sulten, prøver en.

Burde disse barna gått på skolen i stedet for barnehage?

Saken fortsetter under annonsen.

Det mener Kristin Vinje, Høyres utdanningspolitiske talskvinne. Hun vil fremskynde skolestarten med ett år, så barna får sin første skoledag som fire- og femåringer. Et av argumentene er behovet for tidlig læring.

Tidlig innsats

— Det du får med deg som barn er viktig for resten av livet. Derfor er det nødvendig med tidlig innsats. Jeg mener skolestart for femåringer vil kunne gi store gevinster i form av bedre læringsutbytte for alle og økt verdiskaping, sier Vinje.

Bakteppet er NHOs årskonferanse om læring tidligere i år. Der foreslo NHO obligatorisk barnehage for femåringer fordi tidlig innsats gir bedre ferdigheter og mindre frafall i skolen.

— Vi ser hvor mye tidlig innsats betyr, og det er viktig at vi beholder en felles arena for læring. Vi har et flott skolesystem vi kan bruke til å sørge for at alle får like muligheter til å lykkes. Vi tjener på at folk kommer tidligere ut i arbeidslivet, vi er ganske gamle når vi er ferdige med utdanningsløpet. I snitt føder norske kvinner sent. Jeg ser dette som en god løsning for mye.

- Ikke modne nok

Gleder dere dere til å begynne på skolen, spør vi barnehagebarna rundt bordet i Sophies Hage.

— Ja. Og jeg har mistet en tann, sier Henrik Bugge McCleary mens han fargelegger dyrene på tegningen.

Han viser at han kan skrive navnet sitt.

Men pedagogisk leder Oxana Rødnes er skeptisk til forslaget.

Kristin Vinje (H)
Rolf Øhman

— De er ikke modne nok til å begynne på skole, sier hun. - Hva med tidlig læring?

— Det gjør vi i barnehagen, sier hun.

Ett år tidligere skolestart er ikke offisiell høyrepolitikk ennå. Men Vinje uttalelser faller i god jord i partiet. Hennes to Høyre-kolleger i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen og Henrik Asheim, synes ideen er spennende.

Forskning tyder på at barn er veldig mottagelig for læring i den alderen. NHO vil ha obligatorisk barnehage for 5-åringer. Kanskje kan det være smartere å la 5-åringene begynne på skolen i stedet, sier Asheim.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er mer lunken, selv om også han sier han synes ideen er spennende. Han understreker at forslaget ikke er en del av regjeringsplattformen, og dermed uaktuell politikk nå.

— En slik omlegging vil også koste mye. Vi må ansette flere lærere og bygge om skoler. Men det er en interessant diskusjon, og bra atdet lanseres og diskuteres forslag også når vi er i regjering. Men jeg må høre flere argumenter og se en gjennomføringsplan før jeg kan si at jeg støtter dette.

Fra 13 til 12 års skolegang?

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup liker Vinjes forslag.

— Vi vet hvor viktig tidlig innsats er og det vil være positivt for samfunnet at man kommer tidligere ut i studier og annen aktivitet. Men det vil være en dyr reform.

Astrup foreslår å korte ned skoleløpet.

— Da vi innførte skolestart for seksåringer, gikk vi fra 12 til 13 års skolegang, uten at man lærte noe mer. Et sted å starte kunne vært å avslutte skolegangen etter 12 år, og i stedet fylle den med mer innhold, sier han.

- Kan ikke barn få være barn, Vinje?

— Det er ikke noen motsetning mellom å være barn og ha det gøy og å lære. Jeg har selv fire barn, og de synes det er kjempemorsomt å bli utfordret. Det må være en balanse mellom lek og læring, sier hun.

Kompetansedirektør i NHO AreTurmo presiserer at NHO ikke har diskutert dette, og at NHOs politikk er obligatorisk kjernetid i barnehagen.

— Men dette er en spennende tanke som følger opp vårt fokus på tidlig innsats. Det er verdt å diskutere.

Sier blankt nei

Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sier blankt nei.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet sier:

- Vi er enige i at tidlig innsats er viktig, men vi mener at den bør skje på barns premisser. Femåringer lærer best i gode barnehager.

— Det virker som Kristin Vinje ikke tror at læring begynner før barna kommer på skolen, sier leder Liv Holm Heide i Elevorganisasjonen.

Leder Elisabeth Strengen Gundersen i FUG istemmer:

— I barnehagen skal alle ansatte ha kompetanse på femåringer og hva de trenger. I skolen er voksentettheten mindre. Ulikhetene mellom femåringer og 12-åringer er stor, og det er stor sannsynlighet for at femåringen får en lærer som ikke "kan" femåringer.

Giske: Interessant forslag

Leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske (Ap), sier Arbeiderpartiet er åpen for å diskutere skolestart for femåringer.

— Det er viktig å løfte det pedagogiske tilbudet til ungene som er i barnehagealder. Vi vet at tidlig innsats er viktig, sier Trond Giske, også tidligere utdanningsminister (2000-2001).

- Om det løses best ved å utvide skoletiden, og la barna starte på skolen som femåringer, eller om alle skal få et forbedret tilbud i barnehagen - der har vi ikke konkludert, sier Giske.

Giske sier det viktigste nå er å styrke kompetansen i barnehagene og øke førskolelærertettheten.

Frp er ikke avvisende til Vinjes forslag. Partiet er i utgangspunktet for «fleksibel skolestart», slik at barna skal kunne starte på skolen frem til de er syv år gamle.

— Det betyr at det er opp til foreldrene å bestemme når de vil la barna begynne, sier Bente Thorsen (Frp).

- Vi har ikke programfestet en nedre grense. Det vil si at de kan begynne på skolen om foreldrene ønsker.

Men hun synes ikke det er et godt forslag at alle femåringer skal gå på skolen.

- Det er store forskjeller på unger i den alderen og synes ikke det er et veldig godt forslag.

SV og KrF imot

Anders Tyvand i KrF er dypt uenig i at skolestarten bør fremskyndes.

- Det eneste målet ser ut til å være at barn skal bli mest mulig effektive produksjonsenheter i et fremtidig arbeidsliv. Barna må få lov til å være barn, sier Tyvand.

- Jeg er enig i at det er viktig med tidlig innsats. Men barna lærer i dag mye i barnehagen. Det skjer gjennom lek.

- Det er ikke noe godt forskningsbelegg for at man får en gevinst ved tidligere skolestart, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

- Tvert imot er jeg redd man kan gjøre skade ved å tvinge så små barn inn i en stram skolestruktur.