Hver gang du tar et glass melk, bidrar du til storpolitikk på fem områder

Melk er politikk. Det dreier seg mye om sikker matforsyning og sikring av distrikts-Norge. Men også om dyrevelferd, miljø og kjøttforbruk.

salesposter