Fra søndag 24. juni til mandag 6. august oppgraderer Jernbaneverket toglinjene i hovedstadsområdet. NSB setter derfor opp busser for passasjerer som skal til eller via Oslo, men ikke for reisende på Østfoldbanen som går som normalt.

— Når man setter opp buss i stedet for tog kan reisen ta litt lengre tid og det er viktig at kundene beregner god tid på reisen sin, sier direktør Tom Ingulstad for NSB persontog.

Dette har oppgraderingen å si for togpassasjerene:

  • Sørgående og vestgående tog (lokaltog): Busser vil gå mellom Oslo S til Skøyen flere ganger i timen. Reisende fra Nationaltheatret henvises til Ruters buss nr. 31/31E. retning Skøyen/Lysaker, eller T-bane til Oslo S for overgang til busser derfra.
  • Regiontog retning Skien: Til Oslo: Avstigning Skøyen, busser flere ganger i timen. Fra Oslo: Påstigning Lysaker, busser flere ganger i timen.
  • Regiontog retning Kristiansand/Stavanger og Bergen: Togene går fra Drammen. Busser fra Oslo S korresponderer med hver togavgang.
  • Regiontog retning Lillehammer: Bussavgang går fra Oslo S til Lillestrøm. Avganger mellom Oslo S og Lillestrøm flere ganger i timen.
  • Regiontog retning Trondheim: Togene går fra Lillestrøm. Busser fra Oslo S korresponderer med hver togavgang.
  • Østgående lokaltog (Årnes/Kongsvinger) og nordgående lokaltog (Dal/Eidsvoll): Med NSB-billett kan man reise med T-banen til Brynseng for overgang til tog fra Bryn stasjon til Lillestrøm.
  • Gjøvikbanen: Med NSB-billett kan man reise fra Oslo sentrum til Storo T-banestasjon, med overgang til Grefsen stasjon, hvor det er overgang til tog i retning Gjøvik.