• For å beskytte seg mot mulige angrep har norsk politi fått tillatelse til å bære våpen. FOTO: Ørn E. Borgen

Ikke økt våpenbruk etter politibevæpningen

Norsk politi har vært bevæpnet i snart fem måneder, men de bruker ikke våpnene mer enn før.

salesposter