Les også:

Administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem, avviser forslaget fra NPF om at én prosent av omsetningen på legemiddelmarkedet bør gå til et offentlig fond for nøytral informasjon og forskning.

— Vi ser ikke begrunnelsen for forslaget. Det blir for enkelt å skyve ansvaret for god informasjon fra seg, spesielt når vi betaler mye allerede, sier Bekkemellem.

Hun tror få er klar over hvor mye industrien betaler i dag.

— Legemiddelverket er fullfinansiert av avgifter fra LMI. Vi betaler med andre ord for den etaten som skal føre tilsyn med oss, sier hun, og legger til at de gjerne går inn i en debatt om finansieringsordningene.

I fjor betalte industrien tilsammen 170 millioner kroner i avgifter. Bekkemellem understreker at både industrien og det offentlige har et tydelig ansvar for god informasjon om legemidler. Men hun er ikke fornøyd med Legemiddelverkets påstand om skjev informasjon fra industrien.

— Vi må se på omfanget av saker. Vi har 20000 forsendelser i året, og Legemiddelverket har funnet feil ved 24 av dem. Vi kommer til å følge opp dette med et møte med ledelsen deres, sier hun.

Avvik på møter

Tidligere i juli skrev Aftenposten at Legemiddelverket har dukket uanmeldt opp på 28 møter mellom leger og Legemiddelindustrien de siste årene. På 24 av møtene ga selgerne gal eller skjev informasjon. Steinar Madsen mener Bekkemellem blander flere forhold.

— Bekkemellem snakker om forsendelser som antagelig omfatter reklamebrosjyrer, invitasjoner og lignende. Da blir det selvsagt et stort antall. Vårt hovedpoeng dreier seg om møter mellom representanter for legemiddelfirmaer og legene. På 86 prosent av møtene fant vi mangler ved presentasjonen, sier han, og viser til en artikkel i Legetidsskriftet hvor det ble gitt fullstendige opplysninger om bivirkninger og ulemper i 16-20 prosent av tilfellene.