Privat

–Dere samler inn penger til et barnehjem i Bangkok?

–Ja, for vanskeligstilte barn. Det er mange av dem i Thailand.

–Hvor langt er planene kommet?

–Jeg har vært mye i Thailand, har kontakter og har noen mulige tomter på hånden. Lenger er vi ikke kommet. Vi må ha inn penger først. For 200.000 kroner er det mulig å få opp barnehjemmet. Men det er vanskelig, folk er skeptisk til å gi penger.

–Er det rart? Skjønner du ikke at det kan oppfattes useriøst å be om penger til et barnehjem som ikke engang har en tomt, for en stiftelse som ikke tar telefonen?

Saken fortsetter under annonsen.

–Jeg er så ordentlig som jeg kan, men det er ikke lett å være fattig. Jeg kan bare si at ingen vil dette mer enn meg. Jeg har brukt år på å bygge opp dette, uten å tjene noe. Tvert imot har jeg lagt ut egne penger fordi jeg har lyst til å gjøre noe for andre, spesielt for barn. Men det er ikke lett å bygge opp noe helt fra bunnen. Hadde vi hatt 5 millioner til markedsføring, hadde det vært mye enklere.

–Det finnes mange organisasjoner som jobber for barn allerede, du kunne jobbet i en av dem?

–Ja, men jeg har lyst til å bygge opp noe selv. Jeg liker å skape og bygge opp ting. Jeg bygget opp et transportselskap som gikk bra, helt til en ansatt stakk av med en lastebil med verdifull last. Jeg har vært gjennom mye, men dette skal jeg få til. Drømmen er å bygge opp en global organisasjon.

–Er du mer opptatt av å realisere deg selv enn av å hjelpe barn?

–Nei, barna er det viktige. Det er så mange barn det er synd på, som helt uforskyldt har det vondt og trenger hjelp.

–De trenger en seriøs organisasjon, er Rainbow Care Foundation det?

–Vi prøver, vi prøver så godt vi kan. Men vi er små, og har ingen ansatte, bare frivillige. Dette er ikke lett, selv om jeg har med meg ordentlige folk. Det er ikke noe tull med de gutta. Ikke som jeg vet.

–Dere har flere telefonnummer, men ingen som svarer, heller ikke på kundesenteret?

–Det skjønner jeg ikke. Det med kundesenter må være feil, vi har to telefonnummer, ett til en prosjektleder og ett til meg. Og et mobilnummer til noen internettgreier.

–Dere oppfordret folk til å oppgi personnummer og få skattefradrag for gaver over 500 kroner. Men dere har ikke den nødvendige registreringen hos skattemyndighetene?

–Ja, vi var litt tidlig ute. Det er mitt ansvar, for det er helt riktig at vi ikke er registrert. Virksomheten er ikke kommet så langt ennå.

–Skjønner du at alt dette virker mistenkelig?

–Jeg kan bare beklage hvis det gjør det, det er ikke meningen.

Faksimile

–Hvilken bakgrunn har du for et slikt arbeid, har du utdannelse?

–Jeg har videregående skole, og mange kurs. Og så har jeg jobbet frivillig for barn i mange år.

–Gjennom Norstiftelsen, som du også startet?

–Ja. Det var tungt i mange år, men i 2008 gikk vi i pluss for første gang.

–Så ble det tvangsslettet?

–Ja, vi fikk problemer fordi lovverket ble endret. Det er mulig jeg gjorde noen feil, men jeg var i god tro og alt var gjennomgått og godkjent av advokater og revisorer.

–Og pengene dere samlet inn?

–Mye gikk til å dekke utgifter, men overskuddet ble overført til Rainbow Care Foundation. Ikke noe stort beløp, men det står på en egen konto.

–Er du rett og slett en luring?

–Jeg vil bare hjelpe barna, og jeg er ingen rik mann. Du tjener sikkert mer enn meg.

–Dere sier til giverne at pengene skal gå til barn i Bangkok, men innsamlerne får 25prosent?

–Vi er helt nødt til å gjøre det sånn for å få noen til å samle inn penger. Vi har ikke råd til å drive dyr markedsføring. Og 75prosent er bedre enn ikke noe. Lite går til oss, vi har ingen ansatte, bare et lite kontor og lave utgifter.

–Har russen fått beskjed om ikke å si at de får 25prosent av givernes penger?

–Det tror jeg ikke har kommet fra oss.

–Lyver russen?

–Jeg har i hvert fall ikke bedt dem om det. Og jeg har ikke bedt noen om å gi en slik beskjed.

–Navnet på stiftelsen minner om navnet til en stor kjent organisasjon, Care, som sto bak årets TV-aksjon. Er det tilfeldig?

–Jeg har fått spørsmålet før, men vi har ikke noe med dem å gjøre. Care er et vanlig engelsk ord. Vi har tatt navnet fordi det har god klang og er internasjonalt.

–Etter alle spørsmålene rundt stiftelsen, du skal ikke legge den på is?

–Nei. Jeg får også mange positive tilbakemeldinger, og dette skal jeg få til, sier Torje Gulbrandsen.