— Vi har solgt jaktrettigheter til småviltjegere, og må gjøre terrenget de betaler for å jakte i tilgjengelig for dem. Derfor må vi holde to veier fra Sørkedalen og opp mot Hegglia/Oppkuven åpne til jakten avsluttes lille julaften. Vi gjør det også av hensyn til den øvrige driften av vår eiendom, sier seniorrådgiver Rolf Hatlinghus i Løvenskiold Skog.

Få mot mange

Ifølge ham handler det om 450-500 personer som driver småviltjakt i området. Hvor mange skiløpere som får problemer med å komme seg inn i marka på grunn av brøytingen, er det ingen som har tall på.

— Det er i hvert fall mange flere skiløpere enn jegere, og jegerne kan vel gå inn til terrenget, sier Hans Ekjord, som synes det er synd at tilgangen til de fine forholdene høyere oppe i marka blir ødelagt av snøplogen.

— Jeg er veldig fornøyd med at store deler av Nordmarka er på én hånd, og har ikke noe imot Totto (godseier Løvenskiold) generelt, men her synes jeg rett og slett han har vært sær. Det burde være mulig å komme frem til et kompromiss.

— Det er skiløyper over alt i Marka?

Saken fortsetter under annonsen.

— Med så lite snø som nå, er det ikke alternativer til disse to veiene i denne delen av Marka, derfor er det viktig at i hvert fall én av dem er åpne, sier Ekjord, som får støtte av en håndfull løpere som har funnet frem de gamle skiene, prøvd seg på den brøytede veien og kommer ned til Pipenhus det kvarteret vi står der.

Stein i sporet

— Det går an å gå, men det nøkker hele tiden, sier Arne Rønning, som synes godseieren kunne vært "litt mer nennsom" enn han har vært ved å brøyte begge veier.

— Lenger oppe er det kjempefint, sier Inger Vågen, som ikke bryr seg så mye om hva godseieren gjør: - Jeg går der det går an å gå, og her går det på en måte an selv om det er måkt.

I går var det lite snø i de lavere delene av Sørkedalen, brøytingen utgjorde ikke stor forskjell. Konflikten kan bli mer synlig søndag. Kommer den varslede snøen, blir det flotte forhold på veien - helt til brøytebilen kommer...

I mange år har godseieren nøyd seg med å brøyte den ene veien, og reservert den andre for skiløpere.

— De ordningene vi har avtalt med Skiforeningen tidligere år har fungert dårlig for jegerne fordi det blir for stor avstand fra veiene til jaktterrenget. Men etter lille julaften er slutt. Resten av vinteren satser vi på å klare å drifte våre eiendommer uten å brøyte her, sier Hatlinghus, som understreker at langt de fleste av Løvenskiolds skogsbilveier snør ned og dermed blir tilgjengelige for skiløpere fra første snøfall.

Diplomatisk

Men akkurat de to omstridte, som er svært viktige tilførselsløyper inn i vinterskogen, blir stengt til det første kraftige snøfallet etter jul gir dem skiføre. Skiforeningen liker det dårlig.

— Vi har hatt vårt årlige høstmøte med Løvenskiold, og fikk der formidlet at dette er uheldig, sier løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen.

— Er dere veldig forsiktige i omgangen med Løvenskiold?

— Vi forsøker å være diplomatiske mot alle, men det er klart at vi er opptatt av å ha et godt forhold til grunneierne, sier Blichfeldt Sheriff, som har vært veldig fornøyd med at Løvenskiold i de senere årene har frigitt den ene veien fra Sørkedalen og inn mot Heggelivann og Oppkuven til skiløyper. - At det ikke blir sånn i år, skaper problemer. Så lenge det er lite snø er det tredje alternativet for å gå på ski inn hit, løypa over Smedmyrkoia, for dårlig.

PS

Et kompromissforslag fra ivrige skiløpere om å kutte brøytingen to kilometer tidligere for å bedre tilgjengeligheten for skiløperne er ikke besvart av Løvenskiold.

Her kan du se brøytekartet