Tirsdag stiller Svein G. Josefsen til nettprat på Aftenposten.no. Du kan sende inn spørsmål nå!

– I utgangspunktet er jeg glad for en sånn beklagelse. Jeg synes det er en redelig ting å beklage når man har gjort en feil, sier Josefsen til NTB.

– Men jeg må si jeg synes det er skuffende at det som beklages, er saksbehandlingsfeil og ikke tenkemåten som ligger til grunn for biskopens handlemåte, sier han.

Kvarme har ikke tatt kontakt med Josefsen for å snakke med ham personlig etter

.

Saken fortsetter under annonsen.

Stiller seg bak uttalelse

Mandag beklaget nemlig biskopen for første gang måten Josefsen er behandlet på.

– Den utviklingen saken fikk, har bispedømmerådet beklaget overfor Svein Josefsen, og denne beklagelsen stiller jo også jeg meg bak, sier Kvarme til NRK.

Bispedømmerådet beklaget 19. mars «den uro og fortvilelse som den aktuelle saken om vikarprest i Bryn menighet, har utløst».

Kvarme sluttet seg til uttalelsen, men understreket at dette ikke endrer hans praksis om å ansette homofile som lever i partnerskap.

– Denne saken endrer ikke praksis verken for bispedømmerådet eller for meg som biskop. Når det gjelder spørsmål om tjeneste i kirken vår for homofile partnere, så er jo det noe som kirkemøtet skal ta opp til høsten, sier Kvarme.

Fikk jobben tilbake

Svein G. Josefsen var i gang med å gjenoppta vikariatet som prest i Bryn kirke i Bærum, da Oslo-biskopen

for ansettelse.

Kvarme mente Josefsen ikke var skikket til stillingen siden han har inngått partnerskap.

Saken tok en ny vending forrige uke. Først lovte Oslo bispedømmeråd at presten skulle

, men to dager senere gikk Kvarme ut og sådde tvil om Josefsen ville kunne jobbe som prest. Lørdag feide bispedømmerådet all tvil til side, og slo fast at Josefsen

.

Bisperådet er enig i at de hadde en arbeidsrettslig forpliktelse overfor Josefsen, og ønsket ham det beste i hans virke som menighetsprest.

Josefsen fikk utvidet delstillingen på 30 prosent til 100 prosent, og stillingen skal deles mellom Bærum og Nordre Aker prosti. Vikariatet begynner 1. april, og løper ut 31. januar neste år.

Tirsdag stiller Svein G. Josefsen til nettprat på Aftenposten.no. Du kan sende inn spørsmål nå!

Biskop Kvarme er omstridt på grunn av sine holdninger overfor homofile prester.
SCANPIX/HÅKON MOSVOLD LARSEN