Nemndleder Øyvind Havnevik i Utlendingsnemnda (UNE) er én av de mange juristene som har flyktet fra politiet til en annen og bedre betalt jobb i det offentlige.

Som politiadvokat på Sentrum politistasjon i Oslo hadde Havnevik en ansvars— og arbeidstyngende jobb med svært uforutsigbar arbeidstid. Fastlønnen økte med rundt 200 000 kroner da han i fjor ble nemndleder i UNE etter nær seks år i politiet.

Lederen for Politijuristene, Sverre Bromander, sier at hans gruppe i politiet føler seg glemt i satsingen på politietaten. Han sier straffesakene vil hope seg opp om ikke antall jurister økes i takt med at antallet politifolk.

Tregere fremdrift i straffesakene

- Det kan jeg underskrive på. Jeg likte jobben som politiadvokat, men skiftet beite fordi karrièremulighetene var små. Det var også frustrerende at vi ikke hadde ressurser til å ta skikkelig tak i hverdagskriminaliteten. Fortsatt har jeg en krevende jobb, men arbeidsdagen er mye mer forutsigbar i Une, sier Havnevik.

Bromander har tall som viser at gjennomtrekken virker negativt inn på saksbehandlingstiden i straffesakene. Tall fra tillitsvalgte ved politidistriktene viser et spenn i frafallet av politijurister fra 12,9 prosent i Østfold til 27,5 prosent i Vestoppland.

Saken fortsetter under annonsen.

Hedmark har 13,3 prosents frafall, Asker og Bærum 15,3, Helgeland 16, Oslo 17,6 og Rogaland 19,2 prosent. Tilbakemeldinger fra andre politidistrikter tyder på frafall på samme nivå der. Virkningen merkes over år.

På fire år er skiftet ut nær 30 politijurister i Rogaland politidistrikt. Det betyr opplæring av en ny politijurist hver måned.

Av ti politijurister i Helgeland politidistrikt for fire år siden er seks nå ute av politiet. Fem har gått til andre jobber. Én er blitt pensjonist.

Flaskehalsen trangere

Regjeringens mål er å få to polititjenestemenn for hver 1000 innbygger innen 2020. Det synes Politijuristene leder er en fornuftig satsing, men han sier denne satsingen på flere politifolk skjer på bekostning av andre yrkesgrupper i politiet.

- Politimestrene øker inntaket av nyutdannede politifolk uten å øke antallet politijurister. Og flere politifolk i gatene betyr flere straffesaker. Dermed hoper sakene seg opp uten flere jurister, sier Bromander. Avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i Politidirektoratet skriver i svar til Aftenposten at det alltid har vært en naturlig avgang av jurister fra politiet fordi dette er en karrièrevei til andre juristjobber i det offentlige og på advokatkontorer.

Han lover en bedre hverdag for påtalejuristene i fremtiden. - Det jobbes med et nytt straffesakssystem som vi bedre hverdagen for alle i straffesakskjeden, sier han.

Det lover han at skal på dagsordenen når Politijuristene i dag har landsmøte på Romerike.