Les også:


Beslutningen om påtaleunnlatelse betyr i praksis at John Waagaard er kjent skyldig for kakekastingen mot finansminister Kristin Halvorsen, og at dette vil havne på rullebladet hans. Han slipper likevel straff. Avgjørelsen er tatt etter at Høyesterett i november opphevet dommen der Waagaard ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel. Opphevelsen kom som følge av en uklar formulering i domspremissene. Høyesterett konstaterte samtidig at kakekasting mot finansministeren rammes av straffelovens strenge paragraf 99 om å hindre landets myndigheter. — Det er viktig å få fastslått det, mener førstestatsadvokat Marit Bakkevig. Alternativet til påtaleunnlatelse ville være ny rettssak. Da ville den blitt så gammel, at det uansett ikke ville blitt snakk om annet enn betinget fengsel. Påtaleunnlatelse gir også en prøvetid på to år, og Bakkevig mener dette gir tilnærmet samme reaksjon som en betinget dom. - Da er det unødvendig å belaste rettsapparatet med denne saken på nytt, sier statsadvokat Marit Bakkevig til Aftenposten.

Straffskyld

Påtaleunnlatelse er en konstatering av straffskyld, og John Waagaard kan derfor kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten dersom han ikke godtar avgjørelsen. Han forteller at han har fått meldingen fra påtalemyndigheten, men han er usikker på hva han skal gjøre videre. – Jeg må nesten høre med advokaten min, han er på ferie nå, sier Waagaard. Han vil ikke ta stilling til om han vil prøve å få saken gjenopptatt. – Da Høyesterett kom med dommen, trodde jeg saken var ferdig, sier han til Aftenposten.