Før jul i fjor ble det besluttet av 134 dyr kunne skytes i årets gaupejakt, som starter 1. februar og varer fram til 31. mars.

Kvotevedtakene for alle de åtte jaktregionene ble imidlertid klaget inn til Miljøverndepartementet (MD) fra en rekke ulike aktører. På bakgrunn av klagebehandlingen har departementet nå besluttet å redusere årets kvoter med totalt 13 dyr, opplyser Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Kutter i Midt-Norge

Departementet har foreløpig gjort endringsvedtak i to av de åtte regionene. Hele reduksjonen er gjort i region 6, Midt-Norge, der den lokale rovviltnemnda opprinnelig hadde satt en kvote på 46 dyr. Den er nå redusert til 33 dyr, og det er satt strengere begrensninger på hunndyrkvoten i områder i regionen hvor det er mål om å opprette familiegrupper.

I region 3, Oppdal, har MD derimot økt hunndyrkvoten fra to til tre dyr etter klagebehandlingen. Totalkvoten på åtte gauper i denne regionen er derimot ikke endret.

I region 8, Troms og Finnmark, har MD fremdeles ikke ferdigbehandlet klagene på kvoten. Regionen har opprinnelig fått en kvote på 28 dyr, men denne kan bli endret. Klagen har imidlertid ikke oppsettende virkning, slik at jakten kan starte fredag også i denne regionen med utgangspunkt i den opprinnelige kvoten.

Glad for kutt

MD har ikke gjort noen endringer i kvotene i de resterende fem regionene.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er fornøyd med endringene.

— Vi mener den kvoten som er satt nå er mer i tråd med bestandssituasjonen av gaupe siste år. Reduksjonen i Midt-Norge er fornuftig og nødvendig for å oppnå bestandsmålene i denne regionen, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i DN.

Den totale gaupebestanden i landet består av omtrent 330 dyr fordelt på 69 familiegrupper, ifølge DN. Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er 65 årlige ynglinger.