I en fersk rapport fra Folkehelseinstiuttet, som ble lagt frem torsdag, er det utredet om svake elektromagnetiske felt er skadelige. Slike feltfins rundt mobiltelefoner, trådløse nett, mobilmaster og annet utstyr med radiosendere.

Det var mange bekymringsmeldinger som gjorde at myndighetene ba en ekspertgruppe utrede om slike svake felt kan gi helseeffekter.

Grenseverdier

Torsdag ble rapporten lagt frem. I pressemeldingen heter det:

«Gruppen fant ikke grunnlag for at de svake feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr øker risikoen for kreft, nedsatt fruktbarhet hos menn, andre skader på reproduksjon, andre skader på nervesystemet, eller andre sykdommer og helseskader».

Forskerne peker blant annet på at grenseverdiene for såkalte svake felt fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr er 50 ganger under det nivået som kan gi oppvarming av menneskelig vev, eller som kan få nerveceller til å avfyre signaler.

Saken fortsetter under annonsen.

Liten usikkerhet

Gruppen mener også at usikkerhet om mulige helseskader er liten, men at det er en liten usikkerhet knyttet til utstrakt bruk av mobiltelefon over flere tiår.

Om så langvarig bruk er skadelig har det ikke vært mulig å studere så langt. Derimot konkluderer gruppen med at det er "rimelig sikkert" at basestasjoner, trådløse nettverk, TV-sendere og andres mobiltelefoner ikke er helseskadelig. Slikt utstyr gir den svakeste eksponeringen.

Ingen kreftrisiko

Forskning har ikke påvist kreftrisiko, ifølge rapporten. Ekspertgruppen finner heller ikke at mobiltelefoner og annet utstyr kan gi helseplager, slik som el-overfølsomhet.

— Betyr dette at el-overfølsomhet er en type innbilte plager?

— Vi har intet grunnlag for å si at plagene er innbilte. Men et stort antall studier tyder på at plagene må ha andre årsaker enn fysisk påvirkning fra svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner, trådløse sendere og annet trådløst utstyr.

Vi har ikke forskning som støtter at tiltak hjelper, for eksempel å redusere bruk av mobiltelefon eller trådløse nettverk. Vi mener at pasienter med slike helseplager må tas alvorlig av helsevesenet og møtes og utredes som andre pasienter. Det er behov for økt kompetanse i helsetjenesten om denne pasientgruppen, sier leder for ekspertgruppen, Jan Alexander i pressemeldingen.

Øret blir varmt

Når man holder mobiltelefonen mot øret og snakker lenge, har mange erfart at området rundt øret blir varmt. Men det skyldes ikke stråling, ifølge Alexander.

— At huden varmes opp litt skyldes varme fra batteriet, og ikke fra radiosenderen i telefonen. Det elektromagnetiske feltet vil i svært liten eller ingen grad bidra til oppvarmingen. Kroppen vil «fjerne» varmen gjennom blodgjennomstrømmingen, på samme måte som kroppen ellers regulerer temperaturen.

Det er ingen ting som tyder på at det kan være helseskadelig å snakke i mobiltelefon, ifølge fersk rapport. Ekspertgruppen har tatt for seg en rekke mulige helseeffekter av svake elektromagnetiske felt. Gruppen har ikke forsket selv, men har gått igjennom forskning på området.
Terje Bendiksby / Scanpix