— Jeg orket ikke lenger å utsette meg selv for kidnappingsfrykten, forteller Paul Arne Grøntvedt, som inntil for et halvt år siden var kaptein om bord i det samme fartøyet som de

42–åringen fra Frei på Nordmøre er svært bekymret for sine to tidligere kolleger. Den kidnappede maskinsjefen kjenner han godt. Grøntvedt ble imidlertid ikke overrasket da han fikk meldingen om bortføringen utenfor Nigeria.

— Jeg har gått og ventet på at noe slikt skulle skje, sier han.

Angrepet

Like før jul i fjor kom han selv ut for det han opplevde som en svært truende situasjon. På vei til flyplassen i bil, for å reise hjem til jul, ble Grøntvedt og maskinsjefen dratt ut av bilen av en rasende menneskemengde i havnebyen Onne.

— Det var som å havne midt i en krigsfilm og å få rollen til en som skulle drepes, fortalte han etterpå til lokalavisen Tidens Krav.

De to ble reddet av noen som tidligere på dagen hadde fått noen skvetter med diesel av nordmennene, men opplevelsen gjorde at Grøntvedt hadde fått nok. I februar sluttet han i rederiet Trico Supply og begynte å jobbe i Nordsjøen for Deap Sea Supply.

— Frykten for å bli kidnappet eller drept var hovedgrunnen til at jeg sluttet, forteller han.

Mange bortføres

Frykten er ikke ubegrunnet: Mer enn 30 utlendinger er blitt bortført i Nigeria hittil i år. Senest i forrige uke ble en tysk oljearbeider kidnappet. Bak bortføringene står ofte militante grupper som mener lokalbefolkningen får lite igjen av oljeinntektene.

- Frykten for å bli kidnappet eller drept var hovedgrunnen til at jeg sluttet, sier Paul Arne Grøntvedt, tidligere kaptein på «Northern Comrade»
ANDERS TØSSE