— Sammen har vi greid å få alle til å bry seg. Befolkningen er blitt mer observant, de melder fra og bistår aktivt for at de kriminelle skal få vanskeligere forhold, sier en fornøyd lensmann Tor Johansen.Kommunens ledelse er svært positive til samarbeidet og resultatet. I løpet av et drøyt år er antallet grove tyveri redusert med 53 prosent, mens oppklaringsprosenten for denne typen kriminalitet er økt fra 16 til 46.- Alle er glade for at kriminaliteten er redusert. Vi har fått et mer synlig politi og dialogen mellom kommunen og lensmannskontoret har aldri vært bedre, sier fungerende rådmann i Alta, Målfrid Kristoffersen. Hun er spesielt glad for at befolkningen bryr seg.Lensmann Tor Johansen påpeker at det positive resultatet er oppnådd uten at de er tilført ekstra ressurser.- Vi har prioritert innenfor stramme rammer. Satsingen på å få bukt med grov vinningskriminalitet, har medført penere tall - også for kampen mot øvrige lovbrudd, sier lensmannen.

Foregangskommune

Satsingen har vakt oppsikt utenfor kommunen. Både i Politidirektoratet og i Justisdepartementet blir nå Alta nevnt som eksempel på hvordan det kan gjøres.Det begynte med at tyveri fra bil ble et sterkt økende problem. Lensmannen innledet et samarbeid med kommunen og forsikringsselskapene. Man etablerte et prosjekt, der målet var å stoppe ungdommene før de fikk gjennomført innbruddsplaner. Man innledet samarbeid med skolene, innførte bekymringssamtaler med aktuelle foreldre og foreldre igjen etablerte kontaktfora, der man råder hverandre om hvordan man kunne styre barna unna kriminaliteten.Senere er dette prosjektet utvidet til å gjelde alle typer grov vinning; innbrudd i hus, kontorlokaler, biler og hytter.Politiet har også satset målrettet mot gjengangerne, de mer aktive kriminelle. Man prioriterer etterforskningen, og er tidlig ute med å sikre spor. Deretter har man som mål å få saken for domstolen raskest mulig.