Mest utsatt for å forsvinne helt er arktiske klimasoner og klimasoner i høyfjellet – det finnes rett og slett ikke noen steder på jorda der denne typen klima lenger kan eksistere.

Og når klimasonene blir borte, vil dyrene og plantene som er tilpasset dette klimaet også risikere utryddelse, sier Jack Williams, forskningsleder for studien.

– Disse klimatypene forsvinner ikke bare regionalt, men de blir borte fra det globale klimasystemet. Artene som lever der har ikke lenger noe sted å gjøre av seg, sier Williams.

Samtidig vil nye, til nå usette, klimasoner bli etablert i de områdene på jorda som allerede i dag er varmest.

– De varmeste områdene blir enda varmere og beveger seg ut av rammene for klima vi til nå har opplevd, sier Williams.