Konkurransemyndighetene gransker Telenor

Konkurransetilsynet og ESA undersøker om Telenor har misbrukt sin dominerende stilling eller drevet konkurransebegrensning i mobilmarkedet.

salesposter