KrFs familiepolitiske talsmann advarer mot å bli for fokusert på å lokke eller presse arbeidstagere over fra deltid til heltid.

— Jeg har stor sans for LO-lederens argumenter om at flere må jobbe heltid, og arbeidsgiverforeningen Spekter har spennende regnestykker som viser verdien av arbeidet, sier han.

— Men når det gjelder småbarnsforeldre bør vi legge bedre til rette for de som velger å jobbe deltid.

- Verdt mer enn Oljefondet

Han sitter nå midt i behandlingen av en stortingsmelding om barnevernet, og har lest at det de siste 15 årene har vært en økning på 77 prosent i antallet barn som får hjelp av barnevernet.

— Og 5 prosent av barna får hjelp av psykisk helsevern. Tallene forteller at mange unger og familier har store utfordringer. Vi vet at de barna vi ikke klarer å ta vare på ofte får det veldig vanskelig senere, sier han.

Saken fortsetter under annonsen.

— Derfor må man ikke se seg blinde på regnestykker som viser verdier på størrelse med oljefondet. Husk at hvert barn er mer verdt enn ett oljefond.

- Flere tanker i hodet

- Får du noen økonomer til å bekrefte det regnestykket?

— Nei, man må ha flere tanker i hodet. Og jeg argumenterer ikke for at alle skal jobbe deltid, men at vi skal legge til rette for at de som har spesielle behov kan.

En slik tilrettelegging finnes allerede i noen grad, som omsorgslønn og opptjening av pensjon for de som er hjemme med småbarn.

— Der én jobber deltid og én heltid, bør man også passe på at den som har lav inntekt får spart til pensjonen, sier han.Han har også sett statistikken som viser at den deltidsarbeidende andelen kvinner uten små barn er større enn andelen kvinner med småbarn.

Trenger to inntekter

Det kan skyldes at unge par i etableringsfasen trenger to inntekter.

— Men det kan også være en generasjonseffekt. Dessuten må vi huske at 50-60 åringer som jobber deltid ofte har omsorgsoppgaver, for syke foreldre eller for barnebarn.

- Om man skal jobbe deltid for egne barn først, og så for barnebarna, blir det ikke mye tid igjen til heltid?

— Det er en utfordring og jeg tror vi skal utfordre flere av de som kan jobbe heltid til å gjøre det.Han mener at diskusjonen fort blir om hvordan vi skal tjene mer, i stedet for hva vi skal bruke all velferden til.