Les også:

— Vi må stå for vårt synspunkt og ikke legge oss flat for EU, sier KrFs Knut Arild Hareide, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Knut Arild Hareide. FOTO: Trond Solberg/VG Scanpix
Solberg, Trond

Hareide forteller at da hele komiteen var på besøk i Brüssel i januar i år, ble problematikken rundt

diskutert.— En full gjennomføring av direktivet kan gi dramatiske konsekvenser. Det vil stoppe investeringer for både kollektiv- og veiutbygging, sier han, og begrunner det med at han tror brukerfinansiering vil fortsette å være en viktig del av veiprosjekter også i fremtiden.

Sanksjoner

-Det er ingen grunn til å være best i klassen. Regjeringen trenger ikke følge EUs krav til punkt og prikke. Vi får heller ta eventuelle sanksjoner når de kommer, sier Hareide.

Saken fortsetter under annonsen.

Hareide tror at det i fremtiden vil kunne bli bedre bompengeordninger.

Den dagen Norge er nødt til å innføre direktivet, vil teknologien og muligheten være der.
KrFs Knut Arild Hareide, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Hareide ser for seg at bilene i fremtiden vil ha bedre måleinstrumenter som kan bestemme bompengesatsen.

— En bilist som kjører langt kan betale mer enn en som kjører kortere, en el-bil mindre enn for eksempel en SUV, sier han.

Frp ønsker direktivet velkommen

Bård A. Hoksrud. FOTO:Lise Åserud/Scanpix
Åserud, Lise

— Jeg tror kravet om rabattpraksis blir innført. Norge må jo implementere slike type krav fra EU, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård André Hoksrud.- Når EU-direktivet også skal gjelde for privatbiler, rammes vanlige bilister nok en gang. Folk kommer til å si ifra når de ser konsekvensene av dette, sier han.

— En innføring betyr i så fall at veldig mange bompengeprosjekter, hvor rabattordninger har vært en forutsetning, må tilbake til Stortinget og behandles på nytt, sier Hoksrud.

Hoksrud mener at trolig har mange av prosjektene fått flertall nettopp med en slik forutsetning.

Hoksrud sier han nærmest håper at EU-kravet blir innført.

Forhåpentligvis vil en innføring av direktivet føre til bompengeordningens død.
Frps samferdselspolitiske talsmann Bård André Hoksrud

— Da må Staten ta ansvar som vei-eier. Det gir oss muligheten til å sørge for en tidsriktig utbygging av norske veier finansiert gjennom et oljefond som renner over av penger, sier Hoksrud.

Trenger kraftfull dialog

Janne Sjelmo Nordås. FOTO: Senterpartiet.

— Det er kjent at Norge og EU har ulikt syn i denne saken. Det er behov for en kraftfull dialog med EU, og det blir viktig å følge med på andre EU-land som tenker i samme bane som oss, sier transportpolitisk talskvinne i Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås.- I Norge bor vi så spredt. Hvis det ikke gis mulighet for rabattordninger vil det være vanskelig å få godtatt prosjekter og gjennomført dem, sier hun.