Kraftig økning i bankenes inntekter

Norske banker hadde et samlet resultat før skatt på 12,9 milliarder kroner i årets første kvartal. Det er hele 4,3 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

salesposter