Kraftig røykutvikling i Oslo-leilighet

Politi og brannvesen er på stedet - utelukker brann.

salesposter