Hanssen vil vente til en permanent regjering er på plass i Irak. Nasjonalforsamlingen i landet trer sammen torsdag og skal innen 60 dager ha pekt ut en president og en regjering.

— Vi nærmer oss det tidspunktet da forholdene ligger til rette for å innlede forhandlinger med Iraks regjering om retur av mullah Krekar. For meg er dette første prioritet, sier Hanssen til Dagbladet.

Statsråden ser ingen grunn til å vente til Krekars ankesak er avgjort av lagmannsretten før han sender ham ut.

Men han understreker at han trenger en garanti fra Irak om at Krekar ikke vil få dødsstraff før den omstridte mullaen blir satt på flyet.

Bjarne Håkon Hanssen ser ingen grunn til å vente til Krekars ankesak er avgjort av lagmannsretten før han sender ham ut
SARA JOHANNESSEN/SCANPIX