Les også: Om kronprinsesse Mette-Marit innkalles som vitne, er ikke kjent. Det blir trolig hennes søsken, Espen, Per og Kristin.

–På vegne av mine to klienter har jeg mottatt en stevning fra Marit Tjessem og hennes advokat. Den går ut på to hovedpunkter: Marit Tjessems eierandel i en hytte i på Langenes i Søgne, samt retten til å overta denne, sier advokat Haakon Borgen. Han representerer Trond Berntsen og Nils Otto Bjørhovde, sønnene til Rolf Berntsen.

Godt forhold.

Berntsen giftet seg med Marit Tjessem i 1994, og døde etter lang tids sykdom 10. april i fjor. Kronprinsessen og stefaren Rolf Berntsen hadde et godt forhold. Da han ble bisatt fra Oddernes kirke, deltok hele kronprinsfamilien og kong Harald og dronning Sonja i sørgehøytideligheten.

Marit Tjessem og Berntsen-sønnene møttes i et forberedende rettsmøte i Kristiansand tingrett i desember i fjor uten å bli enige.

I den offisielle ektepakten eier Tjessem leiligheten på Høivold Brygge der hun nå bor, og 20 prosent av en hytte på Langnes i Søgne. Tjessem mener at en avtale i 2006 økte hennes eierandel til 30 prosent.

Det andre stridsspørsmålet er verdivurderingen: Kan Marit Tjessem overta hytta til skiftetakst slik hun ønsker, eller til markedsverdi slik Berntsens sønner vil.

Tjessem skal ha anslått verdien til rundt 2,5 millioner kroner, mens sønnene mener den kan være verdt omtrent det dobbelte.

Marit Tjessem har stevnet sønnene til sin avdøde ektemann Rolf Berntsen (bak).
TOR ERIK SCHRØDER/SCANPIX