Kulturkrig i Norge

Påfallende mye av kulturdebatten de siste par månedene kan forstås som et oppgjør med "Den hvite manns historie". Har USAs "Culture Wars" kommet til landet?

salesposter