Etter at Schmidt har truffet sitt Læsø-valg, hersker det bred enighet om å sette alle de syv pilotprosjektene ut i livet, skrev Internetavisen Jyllands-Posten onsdag. Det danske Friluftsrådet gir prosjektet full støtte, etter at det tidligere har vært strid om saken.

Tidligere har danskene utpekt seks andre nasjonalparker. Disse er torvheia Lille Vildmose på Nord-Jylland, klintheiene i Thy nordvest på Jylland, Vadehavet utenfor kysten av Sør-Jylland, Mols Bjerge ved Ebeltoft øst på Jylland, området rundt Esrum Sø nord på Sjælland og deler av øya Møn sør for Sjælland.

Friluftsrådet trakk for en tid siden støtten tilbake i protest mot det rådet betegnet som miljøminister Schmidts egenrådige opptreden. Rådet opprettholder nå sitt tilbud om å gi nok penger til at budsjettet for pilotprosjektene kan fordobles fra de 20 millionene staten vil bevilge, til 40 millioner danske kroner.

Læsø er ifølge Jyllands-Posten valgt ut som nytt pilotprosjekt fordi de grunne farvannene rundt øya er viktige raste— og hekkeplasser for mange vadefugler. Øya er dessuten omgitt av rev og kalkklipper der det lever en lang rekke ulike plante- og dyrearter.

(NTB)