Veifarende lokkes til de mest bortgjemte avkroker for å spise stedegne retter og oppleve matkultur og matproduksjon. Regner vi med alt som er kommer på markedet de siste årene, er landet snart dekket.Ikke alt er like målrettet. De fleste av disse regionale bøkene er oppskriftsamlinger og historisk dokumentasjon. Det kryr nemlig av entusiastiske og kunnskapsrike mat— og historiekjennere landet rundt. De gjør et enormt arbeid med å definere hva som hører distriktet eller landsdelen til. Oppslutningen fra folk med røtter og andre spesielt interesserte borger for markedet. Og bøkene er håndfast bevis på at mat-Norge slett ikke bare består av røkte kjøttpølser og sunnmørsk pizza.Annerledes med regelrette veibøker. Som vel begynte med "Veiviser til Vestlandsmaten" som kom for noen år siden, og blant annet fikk en god oppfølger med "Matguide for Oppland" i 2001. På bordet ligger nå en fersk "Matguide for Hedmark og Røros" - en gjennomarbeidet, innholdsrik oppslagsbok med mange overraskelser. Oversiktlig og lett å finne frem i, og leseverdig på toppen. Boken dekker Hedmark hvori opptatt Røros, og behandler spesielle spisesteder, gårdsbutikker og produsentutsalg. Samt begrepet gjestegårder, som det er overraskende mange av. Mye god mat, mange gode matmennesker og mang en god historie, enten det gjelder Norges beste fiskeforretning - på Hamar, Løiten Brænderis spesielle tilbud, gammelmathelga i Brekken eller den særegne hoppemelka i Vang.Vi reiser på kryss og tvers i fylket, og noterer oss at informasjonen er fullstendig - kart, åpningstider og alt stedet har å by på gjør det lett å bruke boken."Smak av Valdres" er annerledes. Leserne er også her på reisefot, men kapitlene fra stoppestedene er mer enn en samling reportasjer, og til hvert sted får vi servert spesialitetene i form av oppskrifter. Det er blitt en vakker bok, med skjønne fotografier og trivelige mennesker.Den siste av bøkene er egentlig den første i en serie som etter hvert vil dekke hele landet. "Området rundt Oslofjorden" omfatter Oslo og Akershus, Østfold og Vestfold. Teksten er velkjent for alle oss som har brukt Fogtdals Matleksikon siden det kom ut på begynnelsen av 80-tallet. De siste fem bøkene i det 21 bind sterke bokverket omhandler nettopp regional norsk mat fylkesvis. Og denne delen sendes nå ut på ny, i fornyet format og design.Mattradisjoner er fundert på geografi, økonomi, primærnæringer og kontakt med nære og fjerne naboer. Fogtdal-bøkene forklarer tradisjonenes opphav og plasserer dem landet rundt. Rettene er liv laga, selv om noen må hentes frem av glemmeboken.