Listhaugs forfeilede kamp for svinekjøtt

I flere år har det vært overproduksjon av svin og flere svineprodusenter sliter med svak økonomi. Kjøttbransjen etterlyser en klar strategi for å sikre svinekjøttets plass i norsk kosthold.

salesposter