Live: - Dramatisk kutt for folkehøyskolene

Vi følger utviklingen rundt statsbudsjettet gjennom hele dagen.

salesposter