Tidligere motstandere samlet seg i forrige uke om en felles henvendelse til Regjeringen der de ber om 150 millioner kroner mer til skogvern på årets budsjett og en solid økning i 2014. Blant underskriverne er Norges Skogeierforbund, Norsk Industri, Greenpeace, Natur og Ungdom og WWF.

Etterslep

De 150 millionene skal brukes «for å kunne treffe vernevedtak og utbetale erstatninger for områder som skogeierne allerede har tilbudt frivillig».

— For oss er det viktig at Regjeringen betaler for det som allerede er verneklarert, sier Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforbund.

Statssekretær Ellen Øseth (SV) i Miljøverndepartementet understreker at ingen regjering har prioritert fredning av skogen så høyt som dagens. I 2013 er det satt av 231 millioner til vern. Med årets bevilgning er 2,7 prosent av skogen vernet. SV vedtok på sitt landsmøte i helgen at 10 prosent av skogen må vernes. Dette er på linje med det naturvernorganisasjonen WWF mener er nødvendig.

Effektivt og viktig

— Skogvern er et effektivt klimatiltak og et viktig tiltak for å sikre biologisk mangfold. Halvparten av alle truede dyrearter i Norge lever i skogområdene, sier generalsekretær i WWF, Nina Jensen.

Saken fortsetter under annonsen.

Men Miljøverndepartementet vil ikke love mer penger.

— Vi vil prioritere dette i årene fremover. Med årets budsjett halverer vi køen av områder som er besluttet fredet. Det er et viktig signal om hvor viktig vi mener dette er.

- Men du vil altså ikke love mer penger i revidert budsjett for 2013?

— Jeg kan ikke kommentere den pågående budsjettprosessen. Vi er klar over behovet, sier Øseth som også viser til OECD som har uttalt at Norge bør øke fredningen fordi Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på ulike skogtyper.

- SV vil ha 10 prosent fredet. Er det realistisk å få til innen 2020?

— Det er ambisiøst og det skal det være, sier Ellen Øseth som lover at de 11 organisasjonene som har underskrevet brevet skal få et svar på sin henvendelse.