En mann i 40-årene, bosatt i Halden, var denne uken ute og luftet motorsykkelen. Hastigheten øker, og han suser forbi flere biler som ligger i høyre kjørefelt.

I en av bilene han passerer, står en sivil bil fra Utrykningspolitiet (UP), og i det motorsykkelen passerer starter apparatet som måler gjennomsnittshastighet. Den sivile politibilen skyter fart og legger seg et stykke bak motorsykkelen. Etter et par-tre kilometer skrus blålysene på — og motorsyklisten kalles inn til siden.

Når feilmarginer er trukket fra, blir føreren av motorsykkelen anmeldt for å ha kjørt i 178 kilometer i timen.

- Ubetinget fengsel

- Denne saken blir nå tatt videre til rettssystemet. På helt generelt grunnlag, siden jeg ikke vet alt om omstendighetene rundt kjøringen, må føreren forvente seg en kortere ubetinget fengselsstraff. I hastigheter som dette, i 100-sone, vil jeg tro at han må sone minmum 20-30 dager, sier politiinspektør Olav Markussen i Utrykningspolitiet til Aftenposten.no.

— I tillegg vil retten frata ham retten til å kjøre motorsykkel og bil i en lang periode, trolig i 18-21 måneder.

Videoopptaket av kjøringen vil bli fremlagt som bevismateriale i retten.