– Luftrommet over Fastlands-Norge er ikke berørt av askeskyen, men Svalbard flyplass er stengt. Askeskyen er allerede godt etablert over Svalbard. Det ser ut til at stengningen vil gjelde fram til midnatt, sier fungerende informasjonsdirektør Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til NTB.

Det er åpent for trafikk til offshoreinstallasjonene i Nordsjøen.

– Ifølge prognosekartene er området nå i sone 2. Om man har godkjente tekniske operative prosedyrer på plass kan man fly i området dersom sikkerheten er ivaretatt, sier Erlandsen.

Myndighetene på Island meldte tirsdag at vulkanaktiviteten fra Eyjafjallajökull har gått noe tilbake sammenlignet med før helgen.