• FS00052643.jpg FOTO: Eirik Bjørklund

Lyst kafé og restaurant

Enerhaugen. Fortsetter uten bevilling.

salesposter