— Denne tanken i forskipet er nesten intakt. Vi vil losse oljen over i containere i dag, sier informasjonsrådgiver i Kystverket, Ane Eide Kjærås, til Aftenposten.no. Ifølge Kjærås og Marius Holm i Bellona er denne operasjonen relativt trygg siden tanken er dratt inn på grunt vann utenfor Ågotnes, som er et område med stabilt vær for øyeblikket. Lar akterenden være

Verre er det med akterenden av skipet som går i oppløsning i det værharde området lengre ute i havgapet. Denne delen inneholder trolig over 100 tonn olje og diesel. - Med den behandlingen akterskipet har fått av vær og vind er det lite trolig at tankene i denne delen av skipet er intakt. Så lenge været er som nå er det umulig å gjøre noe med denne oljen. Her må naturen selv gjøre jobben med å bryte ned oljen, sier Kjærås. - Det er bekymringsverdig at vi ikke får fjernet denne oljen, for den blir ikke borte. Dette er tykke oljeprodukter som kommer til å dukke opp et annet sted langs kysten, sier Marius Holm, nestleder i Bellona. Stormen som har herjet på vestlandet i går kveld og i natt har også forsinket arbeidet med å ta opp de rundt 370 tonnene med olje som har lekket ut fra to andre tanker i forskipet. Bare 135 tonn av denne oljen er så langt tatt opp. 1000 fugl kan bli rammet

20 ornitologer har de siste døgnene kartlagt hvor mange fugl som er tilgriset med olje i området rundt Fedje hvor bulkskipet "Server" grunnstøtte fredag. Ifølge Kjærås skal over 400 fugl så langt være svært tilgriset, men tallet kan bli langt høyere. - Vi regner med at minst 1000 fugler vil bli rammet av denne katastrofen, sier hun. Mens mange av de skadete fuglene vil måtte bøte med livet, vil resten plasseres i et fuglerehabiliteringsanlegg som tilrettelegges i løpet av kort tid. I området rundt Fedje ligger det åtte oppdrettsanlegg. I følge Hans Inge Algerøy i Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening er det lite sannsynlig at disse vil bli påvirket av oljesølet. - Vær og vind har vært på vår side denne gangen, men dersom den ikke hadde vært det kunne flere hundre millioner gått tapt, sier Algerøy.

Opprydningsarbeidet vil ta måneder mener Kystverket. Her jobber frivillige på spreng for å fjerne de over 400 tonnene med olje som har rent ut i havet.
JACK HERHEIM - BELLONA
Kystverket regner med at over 1000 fugl vil bli hardt skadet av oljesølet.
Hommedal, Marit
De rundt 100 tonnene med olje som ligger i akterenden på skipet "Server" overlater Kystverket til naturen å ta seg av.
BJØRN ERIK LARSEN/SCANPIX