I 2013 tildeles Vårt Land nærmere 44,5 millioner kroner i produksjonstilskudd. Det er en økning på rundt 3,5 millioner kroner fra 2012.

Dagsavisen får 1,7 millioner kroner mer i kassen enn i fjor og får i år et produksjonstilskudd på nesten 42,8 millioner kroner.

Også den venstreorienterte avisen Klassekampen får økt tilskudd. Økningen er på 3,6 millioner kroner, noe som betyr omtrent 32,7 millioner kroner i tilskudd i 2013.

Mer penger blir det også til landbruksavisen Nationen som i år får 26,4 millioner kroner.

Bergensavisen får derimot drøyt 100.000 kroner mindre å rutte med i år enn i fjor. Tilskuddet i år beløper seg til 30,9 millioner kroner.

Fiskeribladet Fiskaren må på sin side nøye seg med 275.000 kroner mindre tilskudd, og faller til en bevilgning på 5,8 millioner kroner. (©NTB)