Les også:

To timer og fem minutter fra Oslo til Bergen, og like raskt fra Oslo til Stavanger. Det er hva lyntogentusiastene lover, og som gjør at det nå er stort politisk flertall på Stortinget for en ny utredning med sikte på å bygge flere høyhastighetsbaner i Sør-Norge.

Men er løftene realistiske?

En av Nordens største eksperter på høyhastighetstog kom denne uken til Oslo, og han sier forholdene her i landet ligger godt til rette for lyntog. Professor Bo-Lennart Nelldal jobber i Järnvägsgruppen ved Kungliga Tekniske Högskolan i Stockholm, et tverrfaglig forskningsmiljø som blant annet har bidratt til den svenske utredningen om høyhastighetstog.

–Hvordan kan Norge være egnet for høyhastighetstog?

Saken fortsetter under annonsen.

–Fordi det er et så stort marked. Nordmenn flyr mer enn de fleste andre i Europa. Det er veldig stor trafikk mellom de store byene i Sør-Norge. Høyhastighetstog kan forkorte reisetidene og øke kapasiteten, og da viser all erfaring fra andre land at toget vil vinne mot fly, sier Nelldal.

Flytilbudet

Men hva blir så konsekvensene for luftfarten? Informasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, sier det kan bli en rasering av flytilbudet i distriktene. Årsaken er at de fire flyplassene ved Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er de eneste som går med overskudd. Og disse flyplassene finansierer alle de små lufthavnene rundt i hele Norge. Hvis det blir færre flypassasjerer, så blir det mindre penger å spre rundt i landet.

–Vi har et luftfartssystem som trolig er verdens beste. Har du en bedrift i Vardø så har du likevel tilgang til hele verdensmarkedet. Vi kan risikere at det faller bort, sier Johansen.

De 46 flyplassene i Norge eies og drives av det statlige selskapet Avinor. Konsernsjef Sverre Quale sier at de øvrige flyplassene må få penger fra et annet sted hvis overskuddene ved de fire store blir betydelig redusert.

–Vi har bedt Samferdselsdepartementet om å ta konsekvenser for luftfarten med i en samlet utredning av lyntog i Norge, sier Quale. Flystrekningene mellom byer i Sør-Norge er blant de mest trafikkerte innenriksstrekninger i Europa.

–Det er et utslag av at vi har få alternativer. Hvis det blir flere alternativer, kan konsekvensene dermed bli desto større, sier han.

Tog vinner i Europa

Flere land i Europa har bygget ut strekninger med lyntog. Professor Nelldal har studert trafikkutviklingen mellom fly og jernbane før og etter utbyggingen, og sier resultatene er entydige.

–Hvis reisetiden med tog er inntil tre timer fra sentrum til sentrum, så kan tog erstatte fly. Det blir reell konkurranse. Hvis reisetiden blir ned til to timer, så vil tog erstatte fly nesten fullstendig fordi det da vil være raskere å ta toget, sier Nelldal.

Han nevner strekningen mellom Paris og Lyon som et eksempel. Lyntoget bruker nå to timer på den, og har tatt en veldig stor markedsandel. Og ifølge en rapport som Deutsche Bahn har gjort av norske forhold kan høyhastighetstog redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Stavanger til 2:05. Til Trondheim vil et norsk lyntog bruke 2:25, ifølge beregningene.

En undersøkelse som Urbanet Analyse har gjennomført for Jernbaneverket konkluderer med at lyntog mellom de store byene i Norge vil kunne ta mellom 75 og 95 prosent av flymarkedet mellom disse stedene.

–Er det realistisk?

–Absolutt. Det blir billigere å ta toget, det blir mer komfortabelt og det kan konkurrere på tid. Da velger passasjerene toget. Nelldal sier forutsetningen for suksess er at lyntogene trafikkerer strekninger som i dag har mange flypassasjerer. Han mener Norge bør satse på en dobbeltsporet høyhastighetsbane som er bygget for å tåle hastigheter på 320 kilometer i timen.