Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad gikk i går av etter alt bråket rundt flyttingen fra Oslo.I lang tid har det vært skapt tvil om den lar seg gjennomføre, og de ansatte har vært sterkt imot. Skogstad har ønsket en delt løsning mellom Oslo og Bodø.Samferdselsminister Torild Skogsholm leverer snart Stortinget en revidert flytteplan, der det trolig vil fremgå at ikke alt lar seg gjennomføre innen den fastsatte dato, 1. januar 2007. Dessuten vil noen stillinger forbli i Oslo.

Ikke presset ut.

— Vi var enige om at han fratrer, var samferdselsministerens formulering på gårsdagens pressekonferanse. Hun refererte til at Skogstad mente det var krevende å gjennomføre Stortingets vedtak. - Fordi flytteprosessen ikke har gitt de resultater som er påkrevet, mener han at andre bør påta seg jobben, sa samferdselsministeren.Skogstad er enig i at dette var den beste løsningen. - Min stilling har vært vanskeliggjort gjennom flyttevedtaket, og når jeg ikke har fått det til, er det logisk at jeg tar konsekvensen av det. Jeg er tilfreds med denne løsningen og sluttavtalen. Det har vært en ryddig, grei og oversiktlig prosess.- Hvordan reagerer de ansatte?- De er lei seg, sier SkogstadHan får en oppsigelsestid på 6 måneder og er i den tiden disponibel for Luftfartstilsynet. Han får to årslønner på til sammen 1 422 000 kroner i sluttvederlag.

Ny kost.

Otto Lagarhus er midlertidig ansatt i ni måneder fra i dag. Han er 59 år gammel, utdannet flyver og har bred erfaring fra administrativt arbeide i SAS. Siden 1997 har han vært daglig leder i konsulentselskapet Lagarhus Aviation Consulting med blant annet rådgivning overfor større internasjonale flyselskaper. Han har hatt en rekke verv i internasjonale organisasjoner innen sivil luftfart.- Jeg skal dele arbeidstiden mellom Oslo og Bodø. Jeg skal ha et synlig nærvær i Bodø, sa han på gårsdagens pressekonferanse.- Jeg har påtatt meg ledelsen i en interimsperiode etter å ha blitt spurt av statsråden. Jeg vil ha delt oppmerksomhet om flysikkerheten og en intensivert flytteprosess. Alle stener skal snus for å få til flytting innen fastsatt tid, sa han.

Otto Lagarhus (59) skal fungere som luftfartsdirektør og leder for Luftfartstilsynet i ni måneder, her sammen med samferdselsminister Torild Skogsholm (v).
TERJE BENDIKSBY-SCANPIX