I går fikk landets filologer endelig en gladmelding fra Regjeringen. Stortingsmeldingen "Språk bygger broer" slår fast at språkkompetansen i Norge må styrkes. Nyheten om at det skal opprettes et nasjonalt senter for skriveopplæring gledet professorer og lektorer over hele landet, mens næringslivsledere i eksportbedrifter nikket "Danke Schön" for at elever i videregående skole skal belønnes for fordyping i tysk grammatikk.Meldingen legger vekt på at god språkkompetanse er en forutsetning for å hevde seg i det globale samfunnet.

Tidlig start.

— Vi ønsker å styrke alle sider av språkopplæringen, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.- Det er en dramatisk situasjon i videregående skole når det er så liten interesse for fremmedspråkene. Vi ønsker at ekstrapoeng for fordyping i alle språkfag, unntatt engelsk, skal være et incitament for både elever, lærere og fylkeskommunene. Vi vil også fortsette forsøkene med tidlig start av fremmedspråk i 6. og 7. klasse, men det innføres ikke obligatorisk annet fremmedspråk i ungdomsskolen. Der har vi nå en positiv utvikling, sier Solhjell.I tillegg til at leseopplæringen skal styrkes på barnetrinnet, skal forlagene følges nærmere for å sikre at alle norske skoleelever får skolebøker til rett tid, enten de bruker nynorsk eller samiske språk. Også minoritetsspråklige elever skal få bedre tilgang til læremidler gjennom et bedre nordisk samarbeid.

Forskning.

— Opprettelse av Nasjonalt senter for skriveopplæring er en viktig beslutning. Det vil sette fart i skriveopplæringen og styrke skriveferdighetene, sier Kjell Lars Berge, professor ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier ved Universitetet i Oslo. - Vi har altfor lite kunnskap om skriveferdighetene i norsk skole, og vi håper at opprettelsen av et slikt senter fører til forskning og mer strukturerte holdninger til hva god skriftspråkopplæring innebærer. Det er viktig at vi nå får nasjonale undersøkelser av ferdighetsnivået på ulike trinn i skolen.Også leder av Fremmedspråksenteret, Johanne Ostad, gleder seg over meldingen.- Nå tar Regjeringen alle fremmedspråkene på alvor, det er et viktig signal både til skoleeierne, lærerne og elevene. Særlig er det bra at det nå vil bli mulig å ta fordyping i minoritetsspråk slik som arabisk og urdu, i tillegg til de viktige europeiske fremmedspråkene.