Mildvær koster rein og ryper livet på Svalbard

Når det regner på Svalbard om vinteren blir planteføden for rein og rype dekket av et tykt islag. Det fører til at mange dyr sulter i hjel.

salesposter