Tørre tider. Tilgangen til rent vann pr. person vil på verdensbasis synke med en tredjedel de nærmeste 20 år, varsler FN i rapporten "Water for People — Water for Life", som offentliggjøres i dag.Forskere fra en rekke FN-organisasjoner slår storalarm og sier at i verste fall vil syv milliarder mennesker i 60 land, i beste fall to milliarder i 48 land, oppleve alvorlig vannmangel før 2050.Årsaken er sammensatt: befolkningsøkning, økende forbruk, økt forurensning, klimaendringer og - ikke minst - uinteresserte politikere."Handlingslammelse på ledernivå gjør ikke utsiktene mindre dystre," heter det om vannmangelen, som har vært en lenge varslet krise. "Til tross for at en rekke indikasjoner på denne utviklingen har vært lett tilgjengelige i en årrekke, har politisk vilje, handlekraft og engasjement til å reversere krisen, vært fullstendig fraværende. En rekke internasjonale konferanser de 25 siste årene har satt søkelyset på en lang rekke temaer om vann, og det er satt flere mål for å bedre forvaltningen, men knapt noen av dem er oppfylt.""Ca. to millioner tonn avfall dumpes hvert år i elver, innsjøer og bekker. E­n liter utslippsvann forurenser ca. åtte liter rent vann," står det videre å lese i rapporten.Ifølge utregninger i den har verden i dag rundt 12000 km³ forurenset vann, mer enn alt vann i verdens ti største elvebassenger tilsammen. Om forurensningen holder tritt med befolkningsøkningen, vil verden miste 18000 km³ ferskvann innen 2050, nær ni ganger det som verden i dag bruker til kunstig vanning - den største globale vannslukeren. Samtidig står klimaendringer for anslagsvis 20prosent av økningen i vannmangelen.Situasjonen er allerede kritisk for en lang rekke land og regioner, og forskerne har rangert situasjonen i over 180 land og deres fornybare vannressurser per innbygger:Verst stilt er Kuwait, med anslagsvis bare 10m³ vann pr. person pr. år, deretter kommer Gazastripen (52), De forente arabiske Emirater (58), Bahamas (66), Qatar (94), Maldivene (103), Libya (113), Saudi-Arabia (118), Malta (129) og Singapore (149).Øverst på listen over land med god tilgang på rent vann står Fransk Guyana (812121 m³ pr. person pr. år), Island (609319), Guyana (316689), Surinam (292566), Kongo (275679), Papua Ny-Guinea (166563), Gabon (133333), Salomonøyene (100000), Canada (94353) og New Zealand (86554). Norge ligger på 13.plass med sine 85478 m³.122 land blir også rangert i forhold til hvor god vannforvaltningen er, og her kommer Belgia dårligst ut, med Marokko, India, Jordan, Sudan, Niger, Burkina Faso, Burundi, Den sentral-afrikanske republikk og Rwanda på de neste plassene.Finland troner øverst på den motsatte listen, etterfulgt av Canada, New Zealand, Storbritannia, Japan og Norge på sjetteplass.