Mannen innrømmet i Stavanger tingrett at han ved seks anledninger i perioden 2004 til 2005 hadde hatt seksuell omgang med den lille jenta, skriver Rogalands Avis. Mannen var da 17 år gammel.

Retten kom til at mannen normalt skulle vært dømt til fengsel i et år og ni måneder. Tingretten har imidlertid lagt vekt på en rekke formildende omstendigheter, som at mannen selv meldte seg for politiet og ga en uforbeholden tilståelse før det var foretatt dommeravhør av jenta. Mannen har også søkt profesjonell hjelp og har hatt samtaler med jentas foreldre.

Jentas mor vitnet i retten og ba da om at mannen ikke måtte dømmes til fengsel da dette ville være ødeleggende for ham.

21-åringen må betale jenta 60.000 kroner i erstatning.