Mot nytt rekordår for fjellrev

Veksten i tallet på fjellrever viser at det går mot et nytt rekordår, til tross for lavere tall på lemen og smågnagere.

salesposter