Oslo byrett besluttet i mars at Stian Skjold (30) og Bjørn Hoen (37) ikke lenger skulle sitte i varetekt før de eventuelt blir dømt av tingretten. Dom skal etter planen avsies den 2. mai.

VGNett skriver at påtalemyndigheten påkjærte kjennelsen på stedet, og at den noen dager senere fikk medhold av Borgarting lagmannsrett. Dermed ble de to sittende i varetekt med den begrunnelse at det fortsatt var fare for bevisforspillelse.

De to tiltalte bragte deretter saken inn for Høyesterett som avviste lagmannsrettens vurdering om fare for bevisforspillelse og sluttet seg til kjennelsen i tingretten.

Begge de tiltalte har sittet i varetekt siden i fjor sommer. Den tredje hovedtiltalte i saken, Petter Tharaldsen (34), soner for tiden en dom for Aker Brygge-ranet, mens de tre siste tiltalte i saken ikke var varetektsfengslet mens saken pågikk.